Predgovor - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Golden Goal

Trening osnovnih veščin in komunikacije z integriranimi športnimi aktivnostmi

V preteklih letih je postalo vprašanje »osnovnih veščin« predmet prav posebne pozornosti v večini evropskih držav. Pomanjkanje osnovnih veščin ni omejeno le na starejše ljudi, temveč je pogosto med mladimi, nizko izobraženimi odraslimi, pri katerih ta problem sovpada s pomanjkanjem motivacije za sodelovanje v preverjanju »tradicionalne« usposobljenosti.

Cilj projekta »Zlati gol« je omogočiti mladim depriviligiranim odraslim z določenim »odporom do izobraževanja«, da zabijejo svoj »zlati gol« z izboljšanjem svoje pismenosti in računskih veščin, in promovirati njihovo socialno in kulturno integracijo v družbo.