Projekta - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekta

Cilj projekta »Zlati gol«

...je omogočiti mladim depriviligiranim odraslim z določenim »odporom do izobraževanja«, da zabijejo svoj »zlati gol« z izboljšanjem svoje pismenosti in računskih veščin, in promovirati njihovo socialno in kulturno integracijo v družbo. Da bi to dosegli, bomo v okviru projekta:

  • razvili koncepte treninga osnovnih in socialnih veščin v kombinaciji s športnimi aktivnostmi (nogomet, pa tudi drugi športi, odvisno od lokalnih pogojev in ciljnih skupin), da bi privabili k sodelovanju in zvišali motivacijo
  • razvili učni načrt in metodološka orodja, ki bodo vsebovali posebna področja zahtev in pogojev glede na naslednje ciljne skupine: osipniki v procesu izobraževanja, etnične manjšine (še posebej priseljenci in Romi), dolgotrajno brezposelni mladi odrasli, družbeno marginalizirane osebe
  • kot prednost izkoristili pozornost javnosti na Evropsko nogometno prvenstvo EURO 2008 s povezovanjem vidikov izobraževanja odraslih s športnimi aktivnostmi in povečali zavedanje javnosti o projektu s posebej načrtovanimi predstavitvenimi dogodki Zlati gol v vsaki partnerski državi