Rezultati projekta - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Rezultati projekta

Učni načrt Golden Goal

Partnerstvo projekta je razvilo »Učni načrt za treniranje osnovnih spretnosti za mlajše odrasle z ovirami v kombinaciji s športnimi aktivnostmi« z namenom obveščanja ljudi odgovornih za oblikovanje meril pri izobraževanju odraslih ter interesnih skupin v politiki izobraževanja, o tem kako so športne aktivnosti uporabljene in oblikovane v treningu učnih veščin zato, da izboljšajo oz. obogatijo sprejete učne vsebine.

Zbirka orodij in pristopov Golden Goal

Pričujoča »zbirka orodij ter pristopov za vključevanje športnih aktivnosti v izobraževanje osnovnih veščin za mlade odrasle je oblikovana za vse izobraževalne institucije in športne učitelje, predvsem s področja poklicnega izobraževanja. Zbirka se lahko, zaradi njene modularne strukture, uporablja v različnih učnih pristopih, interakcijah ter istočasno zadovoljuje raznovrstna merila.

Golden Goal Concept for Demonstration Events
Download
 
For further details on products please contact projekte@best.at  

Golden Goal DVD

Media Player