Partnerji - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partnerji

Projektno partnerstvo sestavlja 17 organizacij:

Oorganizacije s področja poklicnega svetovanja, usmerjanja in treningov z bogatimi izkušnjami pri razvoju in oblikovanju programov in smernic, povezanih s trgom dela. Strokovni partnerji, pomembni za učinkovito povezovanje z drugimi evropskimi mrežami za poklicno usmerjanje in treninge. Raziskovalne organizacije in socialno politična administracija, ki spremljajo mrežo znotraj znanstvenega in političnega konteksta.