Curriculum & Toolbox - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Curriculum & Toolbox

Golden Goal Curriculum

Projektets partnerskap skapar detta "program med baskunskaper som utbildning för unga missgynnade vuxna människor i kombination med sportaktiviteter" i första hand för att informera dem som är ansvariga för utformningen av vuxenutbildningen, och beslutsfattare i utbildningspolitiken på, hur sportaktiviteter kan introduceras in i utbildningen av baskunskaper och att berika de respektive inlärnings innehållen.

Golden Goal Toolbox

Denna "Toolbox för introducering av sportaktiviteter i baskunskaps utbildning för vuxna" är skapad för vuxen utbildningsorganisationer och yrkesmässiga träningsinstitutioner och som komplement för tränare, och handledare. Samlingen av material och metoder kan användas för en bred variation av tillvägagångssätt och interaktion.

Golden Goal Concept for Demonstration Events
Download

 

For further details on products projekte@best.at

 

Golden Goal DVD

Media Player