Välkommen - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Golden Goal

Basic Skills & Communication Training with Integrated Sport Activities

"Grundläggande färdigheter" är ett område som har fått en särskild fokusering inom ett flertal Europeiska länder.  Svaga grundläggande färdigheter är inte bara förknippat med äldre individer men existera även hos unga vuxna med låg utbildning i kombination med anspråkslös motivation att deltaga i traditionella utbildningar. 

"Golden Goal" projektets målsättning är att motivera unga vuxna att vara delaktiga i sin utbildning, så dom kan göra sitt "Golden Goal" genom att förbättra sin förmåga att läsa och använda matematik samt att utveckla sin sociala och kulturella integration i samhället.