Projekt - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekt

Golden Goal's mål

... är att  motivera unga vuxna att vara delaktiga i sin utbildning, så dom kan göra sitt "Golden Goal"
genom att förbättra sin förmåga att läsa och använda matematik samt att utveckla sin sociala
och kulturella integration i samhället. För att kunna göra detta så kommer projektet att :

  • Utveckla grundläggande och sociala utbildnings koncept i kombination med sport aktiviteter (fotboll, men också andra sporter beroende på de lokala möjligheter och målgrupper), för att locka till ökat deltagande och motivation.
  • Utveckla pedagogiska riktlinjer och metoder för de följande målgrupper: individer som ej avslutat sin grundutbildning, etniska minoriteter (särskilt invandrare och Romer), unga vuxna som är arbetslösa för en lång tid och individer som upplever ett socialt utanförskap.
  • Utnyttja publiciteten från EURO 2008 Europeiska fotbollsmästerskapet genom att förknippa vuxen utbildning med sport aktiviteter samt öka allmänhetens medvetenhet om projektet genom särskilda Golden Goal evenemang i varje partners land.

"Golden Goal Curriculum" och "Golden Goal Toolbox" är internetbaserade och fria för nedladdning