Projekt partnerskapet - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekt partnerskapet

Projekt partnerskapet består av 17 organisationer:

Vägledare och utbildare inom yrkesutbildningar med stor erfarenhet att utveckla och skapa arbetsmarknads relaterade utbildningar samt vägledning.
Expert partners som skapar en bro till andra Europeiska yrkesutbildnings och väglednings åtgärder.
Forsknings institutioner och social-politiska administrationer betraktar nätverket från ett vetenskapligt och politiskt paradigm.