Velkommen - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Golden Goal

Grunnleggende akademiske ferdigheter sammen med sports aktiviteter

I de siste årene har uttrykket "grunnleggende akademiske ferdigheter" fått fornyet oppmerksomhet i de fleste Europeiske land. Mangelen på grunnleggende akademiske ferdigheter er ikke bare et problem hos den eldre generasjonen, men er også svært utbredt problem blant unge voksne med lav utdannelsesbakgrunn. Problemene for denne gruppen mennesker faller ofte sammen med mangelen på motivasjon til å delta i tradisjonelle utdanningsprogram.

"Golden Goal" prosjektets mål er å motivere unge, voksne med særdeles lav skolemotivasjon til å skåre deres eget "Golden Goal" ved å forbedre de grunnleggende ferdighetene. I tillegg skal prosjektet bidra til sosial og kulturell integrering i samfunnet for dem som faller utenfor.

 
Nedlasting: Golden Goal flyer