Highlights - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights

Aktivitets- og læringsdag Læring gjennom sports aktiviteter Sjøhuset

Fredag 23. mai ble det avholdt en Golden Goal aktivitets- og læringsdag på Godalen VGS utenfor Sjøhuset. Arrangementet tiltrakk seg over 20 av våre unge sosialt marginaliserte ungdommer, og tanken bak aktivitetsdagen var å motivere dem til å komme og forsøke seg på en kombinasjon av skole og fysisk aktivitet.

  
 

GG dissemineringsseminar under Stavanger Cup i karate 2007 

Demonstrasjonsdagen ble avholdt den 12. november under Stavanger Cupen i karate 2007, hvor entusiastiske topp rangerte karateutøvere er samlet til bilde etter presentasjonen.
 

  


 

Project Manager for RKK Norway presenting Golden Goal project for teachers in Stavanger region

Prosjektleder Thomas Nilsen fra RKK presenterer Golden Goal prosjektet for lærere i STavanger regionen  

  

  

Golden Goal Dissemination at Godalen Vocational College-Sjøhuset

Joyful teachers waiting for the presentation of Golden Goal project at the follow up service conference at Godalen Vocational College-Sjøhuset.  
Glade lærere venter på presentasjonen av Golden Goal prosjektet hos Oppfølgingstjenesten ved Godalen VGS avdeling Sjøhuset

  

  

Project Manager Thomas Nilsen presenting the content of the Golden Goal Toolbox to Norwegian teachers

Prosjektleder Thomas Nilsen presenterer innholdet i Golden Goal verktøyet for norske lærere  

  


 

Golden Goal Dissemination at Cruyff International Forum

Organisers of the "Johan Cruyff Forum" in Amsterdam (June 1st-2nd 2006) invited a representative of the "Golden Goal" project to exchange ideas among experts on the combination of education and sports in Europe. Helmut Kronika from BEST (Austria) took part on both days consisting of several interesting workshops and presented the "Golden Goal" project idea. 

Helmut Kronika meets Dutch football legend Johan Cruyff

Helmut Kronika meets Dutch football legend Johan Cruyff to discuss the aims of the Golden Goal project  

Pictures of Golden Goal Pilot Tests

Golden Goal pilot tests in partners' countries took place in summer 2006. The tests followed the aim of introducing sport activities into basic skills training and individual counselling situations in order to assess the practicability of this new approach with the target groups for which the project is designed.

   
Golden Goal Pilot Tests

Bowling needs
the right strategy!

Outdoor Teambuilding:
Finding the right balance

Golden Goal Pilot TestsTrusting and supporting
each other

Golden Goal Pilot Tests 
Golden Goal Pilot Tests

Learners working out strategies
before the game

Following the right targets

Golden Goal Pilot Tests
 Golden Goal Pilot Tests

"We have reached our goal":
A pilot test group on
top of a mountain

Golden Goal Pilot Tests

Project members from
Austria, Holland and Sweden
visiting learners during
Golden Goal pilot tests

Golden Goal Pilot Tests