Prosjektsamarbeidet - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Prosjektsamarbeidet

består av 17 nasjoner:

Yrkesfaglige institusjoner med lang erfaring fra utvikling av yrkesrettede opplæringsprogrammer og veiledning.
Ekspert partnere som er prosjektets brobyggere opp mot andre Europeiske utdannings- og veiledningssentre.
Forskningsinstitusjoner og universiteter som følger opp nettverket i en vitenskaplig og politisk sammenheng.