Prosjektet - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Prosjektet

"Golden Goal" prosjektets mål

... er å motivere unge, voksne med særdeles lav skolemotivasjon til å skåre deres eget "Golden Goal" ved å forbedre de grunnleggende akademiske ferdighetene. I tillegg skal prosjektet bidra til sosial og kulturell integrering i samfunnet for dem som faller utenfor.

For å oppnå disse målene skal prosjektet ta for seg følgende

  • Utvikle grunnleggende opplæringsprogrammer i de grunnleggende akademiske ferdighetene i en kombinasjon med sports aktiviteter for å fange interessen hos målgruppen. Hovedfokuset er på fotball, men for ikke å snevre inn målgruppen for mye vil også andre sportsgrener være i bildet.
  • Utvikle et pensum og en metodisk pakke med seksjoner for følgende målgrupper ; skolesluttere, etniske minoriteter, langtidsledige unge voksne og sosialt marginaliserte personer. 
  • Dra nytten av den store interessen Euro 2008 EM I football har på en stor del av befolkningen ved å kombinere utdanning med sports aktiviteter.

Pensumet og metodisk pakke vil være tilgjengelig I form av web basert materiale for gratis nedlasting.