Proje - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proje

"Altın Gol Projesi" nin hedefi

desteğe ihtiyacı olan genç yetişkinlere yönelik özel "direnç eğitimi" ile yazılı ve sayısal yeteneklerini geliştirerek "Altın Hedef"lerine ulaşmalarını ve toplumla sosyo-kültürel kaynaşmalarını sağlamaktır: Bu hedefi başarmak için  proje kapsamında;

  • katılımı teşvik etmek ve motivasyonu artırmak için sportif faaliyetler (futbol ya da bölgenin veya hedef grupların durumuna göre başka bir spor dalı da olabilir) eşliğinde temel ve sosyal yetenek eğitimleri geliştirilmiştir,
  • okuldan terkler, etnik azınlıklar (özellikle göçmenler), uzun süre işsiz kalmış genç yetişkinler ve sosyal olarak soyutlanmış kimselerden oluşan hedef kitlenin ihtiyaçlarına özel bölümler içeren bir müfredat ve  metodik araç kutusu geliştirilmiştir,
  • sportif faaliyetler ve yetişkinlerin eğitim durumunu birleştirerek EURO 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na olan yaygın toplum ilgisinden faydalanılmakta ve projenin amacına  uygun olarak her katılımcı ülkede özel olarak hazırlanmış Altın Gol Gösterimi'yle toplum bilinci artırılmaktadır.

Projenin "Yönerge" ve "Araç Kutusu" bedava olarak indirilebilecek internet tabanlı materyaller olarak  tasarlanmıştır.