Hoş Geldiniz - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Altın Gol

Sportif  Faaliyetlerle Bütünleştirilmiş
Temel Yetenek ve İletişim Becerisi Geliştirme Projesi

Geçmiş yıllarda "temel yetenekler" konusu Avrupa'da bir çok ülkede yoğun ilgi görmüştür. Temel yetenek eksikliği sadece yaşlı insanlarla sınırlı olmayıp,  "geleneksel" yeterlilik ölçüleri içerisinde motivasyon eksikliği problemleri görülen az eğitimli genç yetişkenlerde de görülebilmektedir.

"Altın Gol Projesi"nin hedefi desteğe ihtiyacı olan genç yetişkinlere yönelik özel "direnç eğitimi" ile yazılı ve sayısal yeteneklerini geliştirerek "Altın Hedef"lerine ulaşmalarını ve toplumla sosyo-kültürel kaynaşmalarını sağlamaktır.