Projekts - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project

"Zelta mērķa projekta"

... mērķis ir dot iespēju jauniem, nepilnvērtīgiem pieaugušajiem ar noteiktām "mācīšanās grūtībām" gūt sekmes katra paša "Zelta mērķī" uzlabojot savas rakstīšanas un skaitļošanas prasmes, un sekmēt viņu sociālo un kulturālo integrāciju sabiedrībā: Lai to sasniegtu, šis projekts:

  • Attīstīs pamata un sociālās prasmes, mācību teoriju apvienojot ar sportiskām aktivitātēm (futbols, bet arī citi sporta veidi atkarībā no vietējiem apstākļiem un interešu grupām), lai piesaistītu cilvēkus piedalīties un palielinātu motivāciju
  • Attīstīs mācību plānu un metodoloģisko instrumentu kasti, kas ietver sevī segmentus interešu grupām ar īpašām prasībām : mācību atkritēji, etniskās minoritātes(it sevišķi imigranti un čigāni), ilgstoši nenodarbināti jauni pieaugušie, sociāli nepieņemtas personas
  • Iegūs labumu no sabiedrības uzmanības EURO 2008 Eiropas Futbola Čempionātā apvienojot apmācību darbību pieaugušajiem ar sportiskām aktivitātēm, un palielinot sabiedrības zināšanas par projekta mērķiem izmantojot sevišķi izplānotos Zelta Mērķa Demonstrāciju Pasākumus katrā no sadarbības partneru valstīm.

"Vadlīnijas " un  "Instrumentu kastes" tiks izstrādātas kā uz web pamata veidots materiāls, kuru varēs brīvi lejupielādēt.