Partnerne - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partnerskabet 

... bag GOLDEN GOAL projektet består af 17 organisationer:

Vejlednings- og voksenuddannelsesinstitutioner med bred erfaring i udvikling og design af erhvervsrettede uddannelsestiltag.  
Pædagogiske eksperter som deltager som brobyggere mellem forskellige europæiske projekter indenfor temaet.
Forskningsinstitutioner og repræsentanter for arbejdsmarkedet og det sociale system, der arbejder med målgruppen.