Proiect - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proiect

Obiectivul proiectului "Golden Goal - Obiectivul de aur" este acela ...

de a da posibilitatea tinerilor adulţi defavorizaţi ,, reticenţi la educaţie'' de aşi atinge ,,Obiectivul de aur - Golden Goal" prin îmbunătăţirea competenţelor umanistice şi reale şi promovarea integrării lor în societate din punct de vedere social şi cultural.

Pentru atingerea acestor obiective proiectul va:

  • dezvolta concepte de formare a competenţelor de bază şi sociale combinîndu-le cu activităţi sportive (fodbal precum şi alte sporturi în concordanţă cu condiţiile locale şi grupurile ţintă) pentru atragerea participării şi creşterea motivaţiei.
  • Elabora o curriculă şi un set de instumente metodologice structurate pe secţiuni conform cerinţelor speciale ale următorului grup ţintă: persoane-abandon educaţional, minorităţi etnice( în special emigranţi şi romi),şomeri de lungă durată tineri-adulţi, persoane marginalizate din punct de vedere social.
  • Profitând de atenţia publică acordată campionatului european de fodbal 2008, prin conectarea aspectelor formării profesionale a adulţilor cu activităţile sportive se doreşte îmbunătăţirea informării publicului privind obiectivele proiectului cu ajutorul organizârii de evenimente demonstrative specifice ,,Obiectivul de aur - Golden goal" în fiecare dintre ţările partenere.

,,Ghiduri'' şi ,,Set de instrumente'' vor fi realizate ca materiale spre descărcare de pe pagina de internet în mod gratuit.