Parteneriatul proiectului - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Parteneriatul proiectului

... este constituit din 17 organizaţii:

Centre de consiliere şi formare profesională cu experienţă bogată în elaborarea de măsuri de formare şi consiliere conform cererii de pe piaţa forţei de muncă.
Parteneri experţi ce realizează  o punte de legătură  spre alte reţele europene de  formare şi consiliere profesională.
Instituţii de cercetare şi de administraţie politico socială monitorizează aceste reţele prin perspectiva contextului ştiinţific şi politic.