Project - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project

Het project ‘Golden Goal' heeft als doel

... om jongeren met een achterstand en een geringe leermotivatie te ondersteunen bij het ‘scoren' (behalen) van hun ‘Golden Goal'. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden en het stimuleren van sociale en culturele integratie in de maatschappij. Om dit te realiseren, richt het project zich op:

  • het ontwikkelen van leermodules op het gebied van sociale en basisvaardigheden in combinatie met sportactiviteiten (voetbal, maar ook andere sporten; afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke en de doelgroepen) om de betrokkenheid te vergroten en de motivatie te stimuleren;
  • het ontwikkelen van een curriculum en een methodische toolbox met specifieke benodigdheden (gereedschappen) voor de volgende doelgroepen: voortijdige schoolverlaters, allochtone groepen (in het bijzonder immigranten en zigeuners), langdurig werkloze jongeren en achterstandsjongeren;
  • het gebruik maken van de openbare aandacht voor het EURO 2008 European Football Championship door educatieve onderdelen te verbinden met sportactiviteiten (bij volwassenen) en door openbare aandacht te vestigen op de projectdoelen door middel van specifieke demonstraties van Golden Goal-onderdelen in alle deelnemende landen.

‘Richtlijnen' en ‘Toolbox' zullen op het web verschijnen en kunnen gratis worden gedownload.