Products - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project resultaten

Golden Goal Curriculum

De projectpartners hebben een curriculum " Basisvaardigheden en communicatie training met geïntegreerde sportactiviteiten" ontwikkeld om verantwoordelijke personen voor het ontwerpen volwasseneneducatie en stakeholders in het educatieve beleid te informeren over de manier waarop sportactiviteiten in basisvaardigheden geïntroduceerd kunnen worden en zo de respectievelijke leerinhouden te verrijken.

 

Golden Goal Toolbox

De "Toolbox voor het introduceren van sportactiviteiten binnen basisvaardigheden van volwasseneneducatie" , als een complementair product is ontwikkeld voor alle educatieve vorozieningen, beroepsopleidingen en voor docenten. Deze verzameling materialen en methoden kan, vanwege de opbouw in modulen,  gebruikt worden in diverse maatregelen en interventies.

 
Golden Goal Concept for Demonstration Events
Download
 
   

Golden Goal DVD

Media Player