Καλωσήρθατε - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Golden Goal

Βασικές Δεξιότητες και Επικοινωνία Εκπαίδευση
Με αναβαθμισμένες Αθλητικές Δραστηριότητες

Τα προηγούμενα χρόνια η έκφραση  βασικές δεξιότητες εξετάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες δεν παρατηρούνται  μόνο στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας αλλά είναι σύνηθες γεγονός και μεταξύ των νέων και ενηλίκων χαμηλής εκπαίδευσης  στους οποίους αυτά τα προβλήματα συχνά συμπίπτουν με έλλειψη κινήτρου να συμμετάσχουν σε παραδοσιακά μέτρα αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα  Golden Goal στοχευει να δώσει την δυνατότητα στους νέους με προβλήματα και ενήλικες με ιδιαίτερες αδυναμίες στην μόρφωση, να πετύχουν το δικό τους χρυσό στόχο,καλυτερεύοντας το επίπεδο μόρφωσή τους και να προωθήσουν την κοινωνικοποίηση τους και την πολιτιστική τους συμμετοχή στην κοινωνία.

 
Κατεβάστε