Προγράμματα - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Προγράμματα

Το πρόγραμμα  Golden Goal ...

στοχευει να δώσει την δυνατότητα στους νέους με προβλήματα και ενήλικες με ιδιαίτερες αδυναμίες στην μόρφωση, να πετύχουν το δικό τους χρυσό στόχο,καλυτερεύοντας το επίπεδο μόρφωσή τους και να προωθήσουν την κοινωνικοποίηση τους και την πολιτιστική τους συμμετοχή στην κοινωνία. Για να πετύχει αυτό το πρόγραμμα απαιτείται:

  • Nα αναπτυχθούν βασικές κοινωνικές δεξιότητες με εκπαιδευτικά εργαλεία σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες   (ποδόσφαιρο, αλλά ακόμη με άλλα αθλήματα εξαρτώμενα από τις τοπικές συνήθειες και τις ομάδες στόχου), με σκοπό να προσελκύσουν συμμετέχοντες και να αυξήσουν τα κίνητρα .
  • Να αναπτυχθούν   μεθοδολογικά  εργαλεία που θα περιλαμβάνουν ενότητες για τις  ειδικές απαιτήσεις των ακόλουθων ομάδων στόχου - άτομα  που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους , εθνικές μειονότητες (ιδιαίτερα μετανάστες και ROMA )  νέους και ενήλικες μακροχρόνια άνεργους  και άτομα στο περιθώριο της κοινωνίας
  • Να επωφεληθεί  από το δημόσιο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα  EURO 2008, και να συνδέσει τους μορφωτικούς τομείς  των ενηλίκων  με τις αθλητικές δραστηριότητες, επίσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό, σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, οργανώνοντας συγκεκριμένες Golden Goal εκδηλώσεις διάδοσης σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Οι οδηγοί και τα εργαλεία θα σχεδιαστούν σε βάση ιστοσελίδας για ελεύθερη  πρόσβαση.