Προϊόντα - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Προϊόντα

Διδακτέα Ύλη Golden Goal

Οι συνεργάτες του προγράμματος ανέπτυξαν μια «Διδακτέα ύλη Βασικής Κατάρτισης Δεξιοτήτων για Νέους με Ειδικές Ανάγκες με τον Συνδυασμό Αθλητικών Δεξιοτήτων» αρχικά για να ενημερώσουν τους υπεύθυνους για το σχέδιο των μέτρων εκπαίδευσης ενηλίκων και τους αρμόδιους στην πολιτική εκπαίδευσης για τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να εισαχθούν στη βασική κατάρτιση δεξιοτήτων, εμπλουτίζοντας το αντίστοιχο περιεχόμενο εκμάθησης.

Εργαλεία Golden Goal

«Τα Εργαλεία για την Εισαγωγή των Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Ενήλικη Βασική Εκπαίδευση Δεξιοτήτων», ως συμπληρωματικό προϊόν, σχεδιάστηκε για όλα τα επαγγελματικά πιστοποιημένα ινστιτούτα εκπαίδευσης και για τους εκπαιδευτές. Η συλλογή του υλικού και των μεθόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λόγω της δομής τους, για μια ευρεία ποικιλία μέτρων και  αλληλο -δραστηριοτήτων.

Golden Goal Concept for Demonstration Events
Download
 
For further details on products please contact projekte@best.at  

Golden Goal DVD

Media Player