Projekt - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekt

Smyslem projektu "Zlatý cíl" ...

je umožnit mladým znevýhodněným dospělým s dílčím "odporem ke vzdělávání" úspěšně dosáhnout svůj "Zlatý cíl" zvýšením své gramotnosti a počtářských dovedností a podpořit tak svoji sociální a kulturní  integraci do společnosti: aby toho bylo dosaženo, je záměrem projektu

  • rozvíjet tréninkové koncepce základních a sociálních dovedností v kombinaci se sportovními aktivitami (fotbal, ale i jiné druhy sportů v závislosti na místních podmínkách a cílových skupinách) za účelem zvýšit přitažlivost a motivaci
  • rozvíjet osnovy a metodické nástroje zaměřené na speciální požadavky následujících cílových skupin: výpadky ve vzdělání, etnické menšiny (zejména imigranty a Romy), mladé dospělé, kteří jsou dlouhodobě bez vzdělání, osoby ze sociálního okraje společnosti
  • profitovat ze zájmu veřejnosti o EURO 2008 Evrospký fotbalový šampionát zapojením aspektů vzdělávání dospělých se sportovními aktivitami a zvyšovat povědomí veřejnosti o cílech projektu speciálně upravenými prezentacemi projektu Zlatý cíl ve všech partnerských zemích

"Průvodce" a "Soubory nástrojů" budou připraveny jako materiály z webových stránek volně ke stažení.